Flash

Wat is Flash

Flash is een programma gemaakt door Macromedia. 

Het is te gebruiken voor het maken van geavanceerde, dynamische, ineractieve websites en applicaties. Steeds meer en meer websites worden gemaakt in Flash, vaak zijn dit interactieve en dynamische websites.

Helaas wordt Flash ook vaak verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld voor banners of voor zeer grote websites, waarbij eerst een paar MB ingeladen moet worden. Dat geeft Flash soms een slechtere naam, terwijl er met dit programma zeer mooie dingen mogelijk zijn.

INATimmer produceert geen complete op Flash gebaseerde websites, maar maakt gebruik van de techniek om diverse dynamische effecten aan de sites toe te voegen. Voorbeeld van een Flash-toepassing

Alvorens een Flash toepassing te bekijken, dient een Macromedia Flash Player te worden geïnstalleerd.

Een voorbeeld van een flash-movie. INATimmer kan voor u een dergelijke flash-film voor u produceren: neem hiervoor nader contact met ons op.