Scripts

INATimmer maakt gebruik van CGI-PERL en PHP scripts

 

Wat zijn scripts?

Scripts zijn eigenlijk zelfstandige programma's die op de webserver draaien. Het script reageert bijvoorbeeld op een verzoek van de gebruiker en geeft response. Een voorbeeld is een formulier op je website die een bezoeker invult met als gevolg dat men een e-mail krijgt.

Door het gebruik van scripts kan de functionaliteit van de website worden verhoogd.

 

CGI-PERL

CGI staat voor Common Gateway Interface en is een term die wordt gebruikt voor scripts die webpages interactief maken. CGI-scripts worden geschreven in programmeertalen als Perl en C++. 

Met behulp van CGI script kan men twee dingen:

  1. Informatie verzamelen die van een Webbrowser naar een Webserver gestuurd wordt en die informatie toegankelijk maken voor een extern programma.
  2. De informatie van een programma naar een Webbrowser sturen, als deze hierom vraagt.

De meeste CGI-scripts doen beiden. Op internet wordt ook gesproken over Perl scripts. De talen CGI en perl liggen niet ver uit elkaar. Beide talen kunnen m.b.v. de CGI-bin uitgevoerd worden.

Met CGI-scripts kunt u bijv. een e-mailformulier op uw website in uw mailbox te ontvangen en een teller of een gastenboek op uw website plaatsen.

Een voorbeeld van een CGI script op deze website is het invulformulier. Dit kan zodanig worden aangepast, dat alle door u gewenste informatie wordt verzameld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse keuze mogelijkheden.

CGI-scripts maken de website dynamischer.

 

PHP

PHP Hypertext Preprocessor is afgeleid van Personal Home Page Tools. 

Het is een scripttaal (programmeertaal) die in combinatie met HTML kan worden gebruikt om dynamisch gegenereerde pagina's te maken. PHP kan MySQL databases of e-mailaccounts aanspreken, eventueel op afstand. 

Hiermee kunt u bijvoorbeeld pagina's maken waarbij de vormgeving en de redactie zijn gescheiden. Of pagina's met gegevens uit een database die zijn afgestemd op de bezoeker. Door PHP tags te gebruiken, wisselt u tussen HTML en PHP. De syntax lijkt op die van Perl of C en de functionaliteit is vergelijkbaar met ASP. De verwerking van een PHP script vindt plaats op de server. PHP is open source software en op zo goed als alle platforms beschikbaar.